ทดสอบการใช้งานจอ 2.8″ TFT touch screenทดสอบการใช้งานจอขนาดเล็ก Resistive Touch Screen กับ Raspberry Pi http://www.arduitronics.com/product/600/raspberry-pi-tft-28-touch-shield-for-p…

You may also like

Leave a Reply